wat-je-moet-weten-over-circulair-inkopen

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om het hoogwaardig hergebruiken van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging (verspilling) te minimaliseren. Een circulaire economie is kortom gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van producten en grondstoffen. Optimaal wil zeggen: met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu.

In deze whitepaper leest u meer over:

Deze whitepaper (11 pagina's, PDF) geeft een beeld van wat de circulaire economie inhoudt, welke begrippen u moet kennen en hoe u ermee aan de slag kan gaan.