voorkom-proces-met-juiste-aanbestedingsprocedure

 

Als er iets de naam heeft beperkend te zijn voor samenwerking, dan is dat wel de aanbestedingswetgeving. Terecht? Nee. De nieuwe aanbestedingswet maakt zelfs cocreatie van de aanbesteding zélf mogelijk.

Dit artikel geeft een afwegingskader dat helpt bij het kiezen van de juiste (nieuwe) aanbestedingsprocedure.

Op basis van meerdere afwegingen ga je met je team de dialoog aan. Die leg je vast en uiteindelijk
bepaal je samen welke procedure het beste past bij de situatie.
Pak de jurisprudentie erbij. Veel rechters hebben afgelopen decennia uitspraken gedaan die mogelijkheden bieden om een goede afweging te maken.

 

Dit artikel, inclusief afwegingskader, is eerder verschenen in Facto Magazine, oktober 2017.