Succesfactoren-van-de-facilitaire-regieorganisatie

Al jaren geldt de regieorganisatie als dominant organisatiemodel voor facilitaire organisaties in Nederland. Dat is niet zo vreemd, als je je realiseert dat ruim 60 procent van de uitvoerende activiteiten is uitbesteed aan leveranciers.

In regie zijn is een aanlokkelijk perspectief. Maar om daar te komen moet er wel het nodige gebeuren.
Wat maakt de regieorganisatie tot een succes? Wat moet je echt goed voor elkaar hebben,
wil je er de vruchten van plukken?

Lees over de succesfactoren op de volgende onderdelen:

In dit artikel (4 pagina's, PDF) lees je meer over de succesfactoren voor de facilitaire regieorganisatie.

 

Dit artikel is eerder verschenen in Facto Magazine 12 2018