regiecyclus-dnb-werpt-vruchten-af

Sinds 2014 is de afdeling Facilitair Management van De Nederlandsche Bank een regieorganisatie. In de organisatie is contract- en leveranciersmanagement als functie belegd. Het formeel inrichten van de functie heeft geleid tot risicobeheersing, kostenbeheersing, contractnaleving, verbeterde kwaliteit, meer
transparantie, een blijvende ‘fit’ van vraag en aanbod en meer tijd, vertrouwen en loyaliteit.

Download het artikel en lees meer over: