Facility management ontwikkelde zich de afgelopen jaren al van input- naar output-gestuurd, van beheer naar exploitatie en van een traditioneel facilitair bedrijf naar een regieorganisatie.
Die laatste beweging zet zich nu ook breder door binnen de organisatie. Er is tegenwoordig namelijk niet alleen sprake van samenwerking bínnen facilitair, maar ook tussen facilitair en bijvoorbeeld HR en Inkoop.

Dit betekent regie voeren op een groeiend en complexer wordend netwerk aan ondersteunende activiteiten. Een effectieve regieorganisatie faciliteert de samenwerking met alle betrokken partijen.
In deze whitepaper leest u uitgebreid over de regieorganisatie en hoe u uw organisatie (verder) gezond kan maken.

Hoe kan regie een organisatie gezond houden in termen van:

Download de whitepaper en krijg inzicht in Regie in de praktijk en krijg een gezonde(re) organisatie.

 

Deze whitepaper wordt u aangeboden door: