FM-Regie-Framework-besturingsmodel

Steeds meer facilitaire organisaties stappen over op de regie-organisatie als besturings- en organisatiemodel. maar wat is regie eigenlijk, hoe richt je een regie-organisatie in en wat kan je doen om regie verder te optimaliseren?

14 regierollen

In deze whitepaper, opgesteld door deskundigen van Hospitality Group, wordt de opbouw van het model helder uitgelegd en wordt ruime aandacht besteed aan de 14 regierollen (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) die vereist zijn om op een adequate manier regie te kunnen voeren op de match van de behoeften van de klant en het aanbod van de dienstverlening.